• Download Excel File
  • Download PDF File
  • Download Word File

Boya ve Baskı Kimyasalları

- GARDALKALİ Organik ve inorganik alkaliler ile tamponlayıcılar kombinasyonu. Düşük kullanım oranlı toz ürün.
– GARDALKALİ P-1 Organik ve inorganik alkaliler ile tamponlayıcılar kombinasyonu. Düşük kullanım oranlı sıvı ürün.
– GARDABUFFER Bikarbonat elemine edici, tamponlayıcı, iyon tutucu, asidik sabunlayıcı.
– GARDAION NPA-200 Akrilat bazlı iyon tutucu. Yüksek oranda iyonları askıda tutar. Boya banyosunda çökmeleri önler.
– GARDAION NPA-400 Akrilat bazlı iyon tutucu. Yüksek oranda iyonları askıda tutar. Boya banyosunda çökmeleri önler.
– GARDASOL CP-4 Akrilat bazlı reaktif yıkama sabunu. Boyama sonrası yıkamalarda hidroliz boyayı bertaraf eder. Yüksek yaş haslıklar elde edilir.
– GARDASOL ARS-400 Akrilat bazlı reaktif yıkama sabunu. Boyama sonrası yıkamalarda hidroliz boyayı bertaraf eder. Yüksek yaş haslıklar elde edilir.
– GARDASOL RSF-20 Karboksilik asit sodyum tuzu yapılı reaktif yıkama sabunu. Boyama sonrası yıkamalarda hidroliz boyayı bertaraf eder. Yüksek yaş haslıklar elde edilir.
– GARDASIT ATP Asit tamponlayıcı. Polyester boyamalarda ve bir çok aşamada çok amaçlı tamponlayıcı asidik ürün.
– GARDASIT BRM Asit tamponlayıcı. Polyester boyamalarda ve bir çok aşamada çok amaçlı tamponlayıcı asidik ürün.
– GARDASIT NTR Asit tamponlayıcı. Polyester boyamalarda ve bir çok aşamada çok amaçlı tamponlayıcı asidik ürün.
– GARDASIT NAT Asit tamponlayıcı, dispergatör. Polyester boyamalarda kullanılan asit tamponlayıcı ve disperge edici asidik ürün.
– GARDACARIER ECO 2 Polyester boyama için ekolojik carier.
– GARDACARIERTG Polyester boyama için solvent bazlı carier.
– GARDAPEROL DF Polyester boyamalarda dispergatör, egalizatör. Pipo ve HT makinalarda köpük problemi yaratmaz.
– GARDAPEROL EPC Polyester boyamalarda dispergatör, egalizatör. Pipo ve HT makinalarda köpük problemi yaratmaz.
– GARDAPEROL HTF Polyester boyamalarda dispergatör, egalizatör. Pipo ve HT makinalarda köpük problemi yaratmaz.
– GARDAPEROL NS30 Naftalen sülfonat esaslı polyester boyama dispergatörü. Pipo ve HT makinalarda köpük problemi yaratmaz.
– GARDAFIKS FF Kuarterner yapıda formaldehitsiz fiksatör. Işık haslığına olumsuz etkisi yoktur. Yaş haslıkları yükseltir.
– GARDAFIKS FX Amino aldehit kondenzasyon ürünü. Yaş haslıkları yükseltir.