• Download Charts
  • Download Excel File
  • Download PDF File
  • Download Word File

Ön Terbiye

- ANTİPER DE   Catalaz yapıda antiperoksit enzimi. Peroksiti su ve oksijene dönüştürür. İndirgen maddeler gibi kumaş üzerinde atık bırakmaz.

– GARDACELL COMBI  Catalaz ve celulaz enzim. Peroksitin uzaklaştırılması ve kumaştaki tüylerin giderilmesini aynı banyoda yapabilen enzim.
– GARDACELL H-11  Alfa amilaz haşıl sökme enzimi. Yüksek sıcaklıklarda çalışabilir.
– GARDACOT  Viskon kumaşları düşük sıcaklıkta ağartmak ve üzerindeki kükürdü gidermek için geliştirilmiş toz formda yardımcı madde.
– GARDASTAB CSE NEW  Peroksit kasarında ani parçalanmaları engelleyerek kasar banyosunun stabilitesini sağlar.
– GARDASTAB HDS  Kontinü kasar proseslerinde kullanılan etkin stabilizatör
– GARDAION FC-200  Fosfonat bazlı kompleks yapıcı iyon tutucu. Yüksek oranda kalsiyum, magnezyum ve demir tutar.
– GARDASOL T-13 Düşük köpüklü nonionik yapıda solventsiz yağ ve leke sökücü.
– GARDASOL OLT  Islatıcı ve yağ sökücü kombine olarak kullanılabilen solvent içermeyen yağ ve leke sökücü.
– GARDASOL HV  Yüksek kalitede solventli yağ ve leke sökücü.
– GARDACOMBIN TS-500  Kombine kasar malzemesi. Islatıcı, yağ sökücü, iyon tutucu, stabilizatör ve kırık önleyici içeren etkin kimyasal.
– GARDAWET T-820  Köpüğü kontrollü üniversal ıslatıcı.
– GARDAWET AL-40  Anionik yapıda kostiğe dayanıklı seri ıslatıcı.
– GARDAWET BRU Yüksek yağ sökme özelliği olan konsantre ıslatıcı.
– GARDAWET EKS  Yüksek alkali dayanımlı kombine kasar malzemesi. Ayrıca kontinü kasar ıslatıcısı.
– GARDAWET JET-600  Köpük kesici ihtiva etmeyen, nonionik yapıda konsantre köpüksüz ıslatıcı.
– GARDAWET JET-300 Köpük kesici ihtiva etmeyen, nonionik yapıda köpüksüz ıslatıcı.
– GARDAWET 106  Köpük kesici ihtiva etmeyen, nonionik yapıda konsantre köpüksüz ıslatıcı.